การศึกษาคืออะไร

การศึกษาเป็นการเดินทางยาวชีวิตสำหรับทุกคน คนประสบการณ์มากที่สุดของการศึกษาผ่านโรงเรียนจากโรงเรียนไปทางโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยได้ นอกจากนี้เรายังพบการศึกษาผ่านความท้าทายของชีวิต