Hva er standardavviket?

Standardavvik er hvordan spredt dataene i forhold til gjennomsnittet. For eksempel. Gjennomsnittet IQ er 100 med et standardavvik 15. Dette betyr at utvalget av gjennomsnittlig IQ ville inkludere alt fra 15 poeng under 100 til 15 poeng over 100 (85 til 115). Du finner mer informasjon her: