Hva er økonomi?

Økonomi er studiet av penger, produksjon, arbeid og forbruk. Det er også en studie av knapphet og overflod og hvordan alt dette påvirker oss og våre land. Du finner mer informasjon her: