Hva er Cloud Computing?

Cloud computing er en databehandling på Internett. Ordet skyen er en metafor for Internett. Det er en ny måte for levering av IT-tjenester på Internett. Du finner mer informasjon her: