Hva er kapitalismen?

Kapitalismen er basert på privat eierskap av hovedstaden, i motsetning til styresmaktene. Kapitalismen hevder at regjeringen ikke bør forstyrre økonomisk handel, foretrakk å la frie markedet regjeringstid. Du finner mer informasjon her: