Hva er biologisk mangfold?

Når vi sier biologisk mangfold, er vi henviser til mange arter, sine omgivelser, og selv deres naturlige gjøre opp. Det består av alle lokale planter og dyr. Du finner mer informasjon her: