Hva er et Verb?

Et verb er et ord som beskriver handlingen. Løpe, gå, hoppe, ord som innebærer bevegelse eller fysisk aktivitet er ansett å være et verb. Verb, det er hva du gjør!