Hva er en hypotese?

En hypotese, i den vitenskapelige metoden, er forklaringen som forsker foreslår for en observerbar fenomen. Når hypotesen er gjort, vil forskeren utføre eksperimenter for å bevise eller motbevise deres forslag.