Nan ki sa wap edikasyon

Edikasyon se lavi pati pou chak moun. Yon moun eksperyans pi fò nan edikasyon yo nan lekòl nan lekòl primè nèt pou lekòl segondè ak kolèj menm. Nou tou eksperyans edikasyon nan lavi defi.