Τι είναι η εκπαίδευση;

Η εκπαίδευση είναι ένα μακρύ ταξίδι ζωής για κάθε άτομο. Ένα άτομο βιώνει το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής τους, μέσα από το σχολείο από το δημοτικό σχολείο όλη τη διαδρομή προς το γυμνάσιο και το κολέγιο ακόμη και. Δοκιμάζουμε επίσης εκπαίδευση μέσω προκλήσεις της ζωής.