Què és educació?

L’educació és un viatge de llarga vida per a cada persona. Una persona experimenta la majoria de la seva formació a través de l’escola des de l’escola primària tot el camí a l’escola secundària i fins i tot college. També vam experimentar l’educació a través de desafiaments de la vida.