Какво е образование?

Образованието е дълго пътуване живот за всеки човек. Човек изпитва голяма част от образованието си чрез училище от началното училище до гимназията и дори колеж. Ние също така опит образование чрез предизвикателства на живота.