Who Makes Kia Cars?

Kia Motors is the manufacturer of Kia automobiles. Kia is the second largest manufacturer of cars in South Korea. Kia Motors is part of the Hyundai Kia Automotive Group.